Algemene JURIDISCH ADVIESPRAKTIJK

Het is niet voor niets dat Masset "de kracht van persoonlijke aandacht" tot haar slogan heeft gemaakt.

Wanneer u op zoek bent naar juridisch advies, dat persoonlijke aandacht gepaard laat gaan met efficiency en deskundigheid, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Masset voert een algemene praktijk en is op bijna ieder rechtsgebied werkzaam.

Voor Midden- en kleinbedrijf , startende ondernemer & Particulier

Naast het midden- en kleinbedrijf  richt Masset zich ook op de particulier.

 In een ideale situatie heeft een bedrijf zijn eigen juridisch adviseur. Allerlei zaken en beslommeringen kan zo'n bedrijf dan in handen geven van de eigen vertrouwenspersoon. Er kunnen zich immers allerlei problemen voordoen op een zeer breed scala: arbeidsrecht, incasso's, contracten, (ver)huur bedrijfspand, bestemmingsplannen, vergunningen.
Ook valt te denken aan advies bij het opstellen van bijvoorbeeld algemene voorwaarden of begeleiding bij het oprichten van een besloten vennootschap. Een huisadviseur is goed bekend met de gang van zaken en de cultuur binnen een bedrijf.
Er wordt rekening gehouden met de aard van de onderneming en uw persoonlijke wensen.


Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de startende ondernemer, die zich geconfronteerd ziet met allerlei nieuwe situaties en problemen die niet tot zijn vakgebied behoren. Juist daarom is Masset Juridisch Advies een goede keuze!

Voor een particulier kunnen zich problemen voordoen met gemeenten en provinciën, ook onderlinge geschillen, zoals met leveranciers kunnen aan de orde zijn waarbij adequaat optreden gewenst is.

Bij een geschil kan in de beginfase nog minnelijk overleg mogelijk zijn dat met onze expertise opgelost kan worden en daardoor de gang naar de rechter  voorkomen kan worden.

Masset hanteert een zeer aantrekkelijk uurtarief dat beduidend lager ligt dan de gangbare advocaten tarieven. Nog een reden contact met ons op te nemen!


Nu ook juridisch advies voor Zeeuws-Vlaanderen

Wij zijn sinds 1993 actief, eerst in Helmond en later in Veldhoven. Voorheen hadden wij geen binding met Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor menen wij dan ook dat wij ons strikt onafhankelijk kunnen opstellen bij geschillen tussen partijen in de regio. Het is immers delicaat dat partijen elkaar bij geschillen of procedures te goed kennen. Deze onafhankelijkheid kan juist voor u een aansporing zijn met ons contact op te nemen.

  Daarnaast werken wij al lang grensoverschrijdend en hebben wij vanuit ons Belgisch kantoor in Retie ruime ervaring met Belgisch/Nederlandse en andere internationale geschillen.

  Juist om gehoor te geven aan de groeiende vraag naar onafhankelijkheid hebben wij een Zeeuws juridisch advies kantoor vanuit Hoofdplaat geopend en willen wij graag ook uw belangen behartigen hier in het “Zeeuwse” en staat wij gaarne tot uw dienst.

Bedrijven en particulieren die Masset benaderen kunnen verzekerd zijn van een behoorlijke:

Know-how en een
goede begeleiding bij hun juridische problemen.
Naast het verkrijgen van een deskundig persoonlijk advies is een
vertrouwelijke en efficiënte begeleiding van groot belang voor de cliënten.

Kortom, persoonlijke aandacht!


 • Arbeidsrecht
  ontslag, ontbindingen
  afvloeiingsregelingen
 • Verbintenissenrecht
  opmaken en beoordelen
  van contracten
 • Incasso's
  invorderingen

  Bedrijfsbegeleiding
  support / overname of overdracht
 • Neder-Belgische
  Problematiek / advisering
 • Bouwrecht / onroerend goed
  onteigening / bouwplannen
  taxaties
  koop/verkoop
 • Verhuur/huur
  woon- en bedrijfsruimten
 • Milieurecht
  verontreiniging
 • Bestuursrecht
  geschillen met de overheid of gemeente
 • Verkeers- en verzekeringsrecht
  ongeval
  whiplash
  polissen
 • Letselschade
  aansprakelijkheid na ongeval
 • Internationaal recht
  geschillen
  adviezenTelefoon: +31 651265462
juridischadvies@masset.nl